ProstSchG

Новият закон за защита на проституиращите

От 1 юли 2017 г. в Германия влизат в сила новите правила за проституиращите и публичните домове.

От 1 юли 2017 г. всички проституиращи са длъжни лично да регистрират своята дейност. Всеки, който започва нова дейност, има право да работи, едва когато се е регистрирал. Тези, които преди 1 юли 2017 г. са упражнявали вече дейността си като проституиращи, могат да изчакат с регистрацията си най-късно до 31 декември 2017 г. Това задължение за регистрация се отнася за всички, предлагащи сексуални услуги.

Всеки, който иска да упражнява стопанска дейност, свързана с проституцията, трябва да притежава официално разрешително от съответните служби. С проституционна дейност напр. се занимават
бордеи и подобни заведения (напр. сауна или нудистки клубове, апартаменти или публични домове), леки автомобили за проституция (напр. Love-Mobile), проституционни мероприятия (напр. секс-партита) и борси за проституция (напр. придружаващи агенции).

Преди самата регистрация се изисква посещаване на здравна консултация. Консултацията обикновено се извършва от Здравната служба, но в някои провинции това може да е в компетентността и на
други органи. Относно това трябва да се информирате директно при Здравната служба на място.

По време на полов акт – без значение дали е орален, анален или вагинален – е задължително използването на презерватив. Проституиращите имат право да отказват секс без презерватив. Публичните домове трябва да обърнат внимание на задължението за използване на презерватив чрез поставяне на съответни табели. На клиенти, които не използват презерватив, ще им бъде наложена глоба. Предприемачите и проституиращите лица нямат право да правят реклама за необезопасен секс.

Информация от Федералното министерство

Онлайн карта

Адрес Търсене на здравни служби, центрове за консултации, регистрация и Здравни консултации

(Досега само на немски език)

Adressen Anmeldung Prostitution Gesundheitsberatung