Здравни консултации

Здравни консултации (Gesundheitliche Beratung)

 

Преди самата регистрация се изисква посещаване на здравна консултация. Консултацията обикновено се извършва от Здравната служба, но в някои провинции това може да е в компетентността и на
други органи. Относно това трябва да се информирате директно при Здравната служба на място.

Здравната консултация е свързана с теми като предпазване срещу болести, бременност, предпазване срещу забременяване, както и относно рисковете от злоупотреба с алкохол и наркотици. Важно: Разговорът е поверителен, като информацията няма да бъде предадена на трето лице. Това дава възможност и за разговори на други теми, напр. когато човек не е в състояние да си помогне сам и му са необходими съвет и помощ. В случай че проституиращото лице почти или въобще не владее немския език, по време на разговора може да присъства и друго лице, което да превежда – но само ако Службата и консултиращото лице са съгласни с това. Дори и тогава разговорът ще остане поверителен.

След здравната консултация, се издава удостоверение с името и фамилията на лицето. То ще бъде необходимо за самата регистрация. Здравните консултации се провеждат на всеки дванадесет месеца.Проституиращи под 21 години повтарят консултациите на всеки шест месеца.

Удостоверението за проведена здравна консултация трябва винаги да се носи по време на работа. Всеки, който не желае върху това удостоверение да бъде посочено истинското му име, може да получи допълнителен сертификат със своя псевдоним. Псевдонимът върху здравното удостоверение трябва да съответства на този върху удостоверението за регистрация.